بازگشت به پیشخوان
کتاب
در حال دریافت اطلاعات

کتابهای زیادی در موضوع عفاف و حجاب نگاشته شده است. ما تعداد زیادی از این ها را شناسایی کرده ایم. شما ممکن است کتابهایی را بشناسید که به دست ما نرسیده باشد. معرفی این کتابها، رصدنمای ملی ع را غنی تر می کند. تلاش کنید تصویری از جلد کتاب را برای ما بفرستید. راه دسترسی به کتاب نیز برای ما مهم است. بسیاری از این کتابها در بازار نشر امروز موجود نیستند. ضمنا اگر کتاب دیجیتال دارید آن را هم برای ما بارگزاری کنید.

قالب‌های آثار

 • کتابهای کودک و نوجوان
 • کتابهای حقوقی
 • کتابهای جامعه شناسی
 • کتابهای فقهی
 • کتابهای قرآنی و حدیثی
 • کتابهای روانشناسی
 • کتابهای تاریخی
 • کتابهای عمومی
 • کتابهای ترجمه‌ای

شاخص های ارزیابی

 • شاخص های ظاهری
  • جذابیت عنوان
  • تطابق عنوان و محتوا
  • نوشته پشت جلد
  • طراحی جلد
  • صفحه چینی و صفحه آرایی
  • کیفیت فهرست منابع، واژگان و اعلام
 • شاخص های محتوایی
  • نحوه فصل بندی، پیوستگی منطقی بین محتوای فصول، عناوین و زیر عنوان ها
  • قلم روان و زبان متناسب با موضوع، هدف و مخاطب کتاب
  • تبیین موضوع و هدف کتاب در اول کتاب
  • مشخص نمودن مخاطب کتاب در اول کتاب
  • انگیزش مخاطب برای مطالعه
  • اقناع مخاطب
  • تناسب روش به کار گرفته شده با موضوع
  • تناسب با فرهنگ و مبانی اسلامی و هنجارهای اجتماعی
  • شرح و تبیین دقیق واژه ها و اصطلاحات