بازگشت به پیشخوان
مطبوعات
در حال دریافت اطلاعات

در صورتیکه شما صاحب یک نشریه یا مجموعه مطبوعاتی هستید که در موضوعات مرتبط با عفاف و حجاب فعالیت می‌کند و یا در یکی از رده‌های مطبوعاتی و اصحاب خبر در موضوع عفاف و حجاب قلم زده‌اید، آثار خود را در رصدنما ثبت نمایید. لطفا نشانی دقیق و تصویر صفحه آثار را نیز به پیوست الصاق نمایید. بی شک دستاوردهای این کمیته در حوزه مقالات مطبوعاتی برای مخاطبان خاص و عام؛ اعم از مدیران، خبرنگاران و تولیدکنندگان آن حوزه ارزش آفرین خواهد بود.

قالب‌های آثار

 • سرمقاله
 • مقاله تحلیلی
 • مقاله تفسیری
 • یادداشت
 • نقد

شاخص‌های ارزیابی

 • رعایت قواعد نگارشی و ساختار ادبی مقاله
 • رعایت تکنیک های جذب مخاطب(تیتر و مقدمه)
 • ساده نویسی
 • رعایت اصل مخاطب محوری
 • رعایت اصول ویرایشی
 • تاثیرگذاری در افکار عمومی
 • پرداخت جدید و نگاه مثبت به موضوع
 • قوت استدلال و استناد در مطلب