بازگشت به پیشخوان
پژوهش
در حال دریافت اطلاعات

پژوهشگران زیادی در سراسر کشور به موضوع عفاف، حجاب و حیا پرداخته اند. شناسایی و رصد این پژوهش ها از وظایف ما در رصد نماست. اگر اثری از خودتان دارید یا اثری از پژوهشگر دیگری را میشناسید به ما معرفی کنید و در صورت امکان آن را برای ما بفرستید.حتما راه ارتباطی خوبی با صاحب اثر معرفی کنید تا بتوانیم نسخه کامل اثر را به دست بیاوریم و موارد حقوقی و مالکیتی اثر را در تعامل با پدیدآورنده اثر مرتفع کنیم. مقالات، پژوهش‌ها و نوشتارها می‌توانند در موضوعات فقهی و حقوقی، روانشناسی و علوم تربیتی، تاریخی، جامعه شناسی و اقتصادی، قرآنی و حدیثی، فلسفی کلامی و دینی باشند.

قالب‌های آثار

 • طرح پژوهشی
 • نظریه پردازی
 • پایان نامه
 • مقاله

شاخص‌های ارزیابی

 • رعایت اصول روش تحقیق
 • استفاده از منابع معتبر و مرتبط با تحقیق
 • شیوایی و روانی متن، انسجام مطالب و پرهیز از پراکنده نویسی
 • اهمیت نگاشته از حیث کاربردی یا نظری بودن
 • تازگی و ابتکاری بودن مطالب و تحلیل های نو و مستدل
 • تجزیه و تحلیل داده ها، اطلاعات و نظرات و ارائه نتیجه گیری مشخص، بدیع و نو
 • گویا بودن عنوان مقاله بطوریکه آیینه تمام نمای محتوا باشد
 • رعایت اصول نگارشی