بازگشت به پیشخوان
آموزش و تبلیغ
در حال دریافت اطلاعات

بار زیادی از فرهنگسازی عفاف و حجاب را کسانی بر عهده دارند که به آموزش و تبلیغ در این زمینه می‌پردازند. حجم زیاد مبلغان و معلمان و شیوه‌های ابتکاری تبلیغ و آموزش آنها در این حوزه باعث سختی شناسایی همه این عزیزان و شیوه‌های آموزشی و تبلیغاتی آنها در رصدنما شده است. در این زمینه چه اگر خود یکی از مبلغان حجاب و عفاف هستید و طرح آموزشی و تبلیغی دارید و چه نسبت به یکی از این افراد و طرح وی شناختی دارید، ثبت مشخصات طرح و اطلاعات تماسی مبلغ را از ما دریغ ننمایید.

قالب‌های آثار

 • سخنرانی
 • کارگاه
 • مناظره
 • کمپین‌ها
 • کرسی آزاداندیشی و نظریه پردازی
 • میزگرد
 • سیرمطالعاتی
 • درسنامه­ های آموزشی
 • مسابقات آموزشی

شاخص‌های ارزیابی

 • برخورداری از مبانی و اهداف
 • جذابیت و خلاقیت در روش ارائه
 • استفاده از روش‌های پیام‌رسانی غیرمستقیم
 • تناسب محتوا و قالب با فضای مخاطب هدف
 • طراحی فرایندهای مشارکتی در تعامل با مخاطب
 • طراحی فرایندهای ارزشیابی و بازخورد از مخاطب
 • زمابندی مناسب و استفاده بهینه از وقت
 • استفاده از رسانه‌های کمک آموزشی
 • به کار گرفتن حواس، مهارتها وتوانایی‌های مختلف مخاطبان