بازگشت به پیشخوان
داستان
در حال دریافت اطلاعات

اگر شما نویسنده‌اید و متن یا داستانی در یکی از موضوعات مرتبط با عفاف و حجاب نوشته‌اید و یا داستانی در این موضوع سراغ دارید، این اثر به همراه اطلاعات نویسنده آن به ما معرفی کنید تا در رصدنما دیده شود. حتی اگر اثری قبلا به چاپ رسیده، ما خودمان را از شناسایی آن بی نیاز نمیدانیم. بنابراین آثار چاپ شده را نیز به ما معرفی کنید و اگر میتوانید، متن آن را نیز پیوست نمایید.

قالب‌های آثار

 • داستان کوتاه
 • رمان
 • زندگی نامه
 • خاطره
 • نمایشنامه
 • قطعه ادبی و یادداشت
 • بازنویسی
 • حکایت
 • داستانک
 • داستان مقاله

شاخص‌های ارزیابی

 • جذابیت و تناسب عنوان
 • کشش، جذابیت و گیرایی
 • طبیعی و منطقی و قابل قبول بودن روال داستان
 • تناسب نثر با موضوع قصه و فضای مخاطب هدف
 • غنای محتوایی و درون مایه
 • شخصیت پردازی
 • عفت قلم و کلام